BGC- 트리온 타워 3

홈 > 콘도렌트 > 콘도렌트
콘도렌트

BGC- 트리온 타워 3

TRULINEHOLDINGS… 0 190
콘도정보
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
디포짓/어드밴스 : 협의
크기 : 84sqm
: 2개
옵션/연락처
화장실 : 2개
가구 : 풀퍼니쳐
주차장 : 1개
월세 : 85,000
전화번호 : 로그인 후 확인 가능합니다.
카카오톡 : Truline-1
Naya Suc

BGC- TRION TOWER 3
BGC- 트리온 타워 3

38층
침실 2개
욕실 2개
가구 완비
84제곱미터
주차: 1대
85,000페소/월/관리비 포함

>>>> 상세 내용 사진/비디오 보기 (클릭) <<<
==>> https://cafe.daum.net/ph.invest/agoq/208

** 문의 **
> 원하시는 부동산 문의하세요

> 휴 대 폰 : +63 969 233 2322
> 카 톡 : Truline-1
> 텔레그램 : BOKBANG1

> (투자 / 구매 / 판매 / 개발 / 렌트 / 매매 / 분양 / 건축 / 관리 / 명의 / 인.허가)


5d4acca3b254e33f68cd81b8ded11b06_1713185890_1355.jpg
5d4acca3b254e33f68cd81b8ded11b06_1713185888_2244.jpg
5d4acca3b254e33f68cd81b8ded11b06_1713185888_8425.jpg
5d4acca3b254e33f68cd81b8ded11b06_1713185889_2828.jpg
5d4acca3b254e33f68cd81b8ded11b06_1713185889_7113.jpg
5d4acca3b254e33f68cd81b8ded11b06_1713185890_5728.jpg
5d4acca3b254e33f68cd81b8ded11b06_1713185891_0249.jpg

 

프린트
0 Comments
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 85
방 : 2개
화장실 : 2개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 75,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 119
방 : 2개
화장실 : 2개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 110,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 179sqm
방 : 3개
화장실 : 3개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 230,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 92
방 : 2개
화장실 : 2개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 140,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 97sqm
방 : 3개
화장실 : 2개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 100,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 84sqm
방 : 2개
화장실 : 2개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 85,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 85sqm
방 : 2개
화장실 : 2개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 100,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 65sqm
방 : 1개
화장실 : 1개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 65,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 35
방 : 1개
화장실 : 1개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 38,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 185sqm
방 : 3개
화장실 : 3개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 100,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 80sqm
방 : 1개
화장실 : 1개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 30,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 37sqm
방 : 1개
화장실 : 1개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 27,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 131sqm
방 : 2개
화장실 : 2개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 130,000
렌트타입 : 매매
계약기간 : 기타
남은기간 :
크기 : 84.5sqm
방 : 2개
화장실 : 2개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 22
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 165sqm
방 : 3개
화장실 : 3개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 180,000
+

새글알림

CSR AND MARKETING
Nailabella 06.10 20:46
과외 하고있습니다
소유링 05.25 22:09
+

댓글알림

등록된 글이 없습니다.