BGC 1 페이지 > 필사모-필리핀뉴스,여행,중고장터,구인구직 필리핀한인을위한 필리핀커뮤니티

홈 > 콘도렌트 > BGC
BGC
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 45.0 sqm
방 : 1개
화장실 : 1개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : ₱45,000 /Month
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 43.0 sqm
방 : 1개
화장실 : 1개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : ₱50,000 /Month
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 6개월
남은기간 :
크기 : 23 sqm
방 : 1개
화장실 : 1개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : PHP 23,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 36 Sqm
방 : 스튜디오타입
화장실 : 1개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : ₱35,000 /Month
렌트타입 :
계약기간 : 단기
남은기간 :
크기 : 49 sqm
방 : 1개
화장실 : 1개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : Share
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 단기
남은기간 :
크기 : 36.00 sqm
방 : 1개
화장실 : 1개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : PHP 30,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 1년
남은기간 :
크기 : 68.60 sqm
방 : 2개
화장실 : 2개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : PHP 66,000
렌트타입 :
계약기간 : 단기
남은기간 :
크기 : 46.5sqms,
방 : 1개
화장실 : 2개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : PHP 45,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 단기
남은기간 :
크기 : 38.00 sqm
방 : 스튜디오타입
화장실 : 1개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 28,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 단기
남은기간 :
크기 : 40.00 sqm
방 : 1개
화장실 : 1개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 35,000
렌트타입 : 일반렌트
계약기간 : 단기
남은기간 :
크기 : 30.00 sqm
방 : 1개
화장실 : 1개
가구 : 풀퍼니쳐
월세 : 23,000
+

새글알림

+

댓글알림

등록된 글이 없습니다.